МЗХГ представи проекти на мерки в горския сектор

Министерство на земеделието, храните и горите представи проекти на инвестиционни мерки в горския сектор, както и…

Ръст от 4,1% на аграрния отрасъл през 2019 г.

Брутната добавена стойност (БДС), създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство” през 2019 г. възлиза…

Отпускат 3,8 милиона лева за сектор „Растениевъдство“

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди допълнителен ресурс от 3,8 млн. лева (3 790 000…

Над 2 милиона лева помощ за животновъдите

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди допълнителен ресурс от 2,6 млн. лева по de minimis…

4,7 милиона лева обезщетение за пропаднали площи

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди финансов ресурс в размер на 4,7 млн. лева по…

Събитие: Биоразнообразие в чиния от Slow Food

Slow Food в България обединява сили с фермерски пазар Произведено във фермата, организиран от Биоселена, за…