Как да се намалят загубите при прибирането на слънчогледа?

В много региони на страната жътвата на слънчогледа започна по-рано, като всички производители изказват притеснения относно ниските добиви. За съжаление, сушата е причина за тежката година в целия сектор „Зърнопроизводство”.

Добивите в Северна България са ниски и се очаква цената на слънчогледа да бъде висока. Поради това, че добивите не оправдават очакванията, още по-важно е да се намалят поне загубите при жътвата.

Съществуват ли приемливи загуби при прибирането на слънчогледа?

При прибирането на каквато и да е култура със стопанско значение е невъзможно да не останат семена в земята.

Нужен е такъв баланс между подходящо темпо на работа и ограничаване на загубите, който да е в приемливи граници.

За приемливи от стопанска гледна точка се считат загуби от 3-5% при прибиране на реколтата. Ако се вземат за пример 2 т реколта, това са 75-100 кг семена на хектар. Все още голямо, но е приемливо количество, защото при неправилни настройки на комбайна загубите могат да нараснат и до 20%.

Загубите можем да измерим, като преброим семената преди прибирането на реколтата, които са пред комбайна, и след това. Приблизително 100 семена на квадратен метър са около 100 кг на хектар, като се включат и главите с останалите семена.

Как се получават загубите?

Ако са избрани подходящи сортове семена за засяване и агрономическите мерки за получаване на еднородни посеви са целесъобразни, загубите на глави слънчоглед и семена ще бъдат по-малки.

При жътва, която е в ход, загуби обикновено се получават:

– от птици и бозайници преди жътвата;

– от вида на хедера или при недостатъчни умения на водача;

– поради неправилна настройка във вършачната система на комбайна като скорост на машината, скорост на цилиндъра, скорост на вентилатора и др.

Кога слънчогледовата реколта е готова за прибиране?

Правилните агросрокове при жътвата на слънчогледа имат първостепенно значение, защото от тях зависи размера на реколтата и качеството на зърното.

За да се получат високи добиви, жътвата трябва да започне, когато зелените пити в посева са най-малко и задната им част стане кафява.

Ако времето е влажно, жътвата трябва да се ускори, но тогава трябва да се използва десикация при влажност на семето, за да се намали рискът от загниване.

Какво се изисква за успешна жътва?

  • Да не се чака посевите да станат прекалено сухи;
  • Използване на хедер за слънчоглед, по възможност безредов;
  • Хедерът да се поставя високо, за да се намали количеството на сламата, преминаващо през комбайна;
  • Да не се жъне при голяма скорост на комбайна;
  • Да се направят корекции на настройките, като след това се проверяват загубите след всяка от тях;
  • Проверка за наличие на заземителни ремъци, веригите обикновено улесняват процеса;
  • Редовно издухване на праха за намаляване на риска от пожар.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *