Какво изисква спокойното зимуване на пчелните семейства

Типичният зимен месец януари за пчелните семейства е период на покой. Жизнените функции на майката и пчелите работнички са сведени до минимум. Ако гнездото на семейството е добре стеснено и пчелите в него образуват плътна маса, тяхното зимуване ще протича добре. Разбира се, трябва да им е осигурено и достатъчно количество храна.

Въпреки че пчелите се намират в покой, грижите на пчеларя съвсем не са спрели. Добрите пчеларски практики извеждат на преден план редица дейности, които подпомагат спокойното зимуване на пчелните семейства.

Периодична проверка на състоянието на кошерите

Често повреди по кошерите могат да бъдат нанесени от бури, домашни или диви животни, както и от обилен снеговалеж. Входовете на кошерите трябва да се почистят от снега, за да не се задушат пчелите, но снегът върху кошерите трябва да остане.

Прослушване на кошерите

Най-малко веднъж в месеца пчеларят трябва да прослуша кошерите, за да се ориентира за тяхното състояние. Това става с тънък маркуч от гума или пластмаса. Единият му край се поставя в ухото, а другият през входа се вкарва под питите в пчелното гнездо.

Ако пчелите зимуват нормално, издаваният от тях шум е постоянен, тих и равномерен. Шумът се усилва при почукване на кошера и после пак се нормализира.

В случай на непривичен шум, причината се открива, като се взема проба от дъното на пчелния кошер. Взема се тел и се огъва под формата на буква Г. През входа се издърпват отпадъци, умрели пчели и мишки и др. Може да има много кристалчета захар и пчелите да са разтревожени поради кристализиралия мед в питите.

Липсата на шум означава, че пчелите най-вероятно са загинали. При изваждането на мъртви пчели не са ли подути коремчетата им, вероятно са умрели от глад. Тогава кошерът се внася в топла стая, отваря се и пчелите се пръскат с топъл сироп. Ако са паднали скоро, част от тях може и да се съвземат. Поставят се пълни с мед пити от склада или други кошери. Пчелите сами се вдигат на питите. Кошерът се връща в пчелина на другия ден.

пчели

Подхранване при опасност от гладуване

Ако пчелите са зазимени добре и имат достъп до чист нектарен мед, няма нужда от зимно подхранване. Покаже ли прослушването, че някое семейство гладува, то трябва да се подхрани.

Една от причините за гладуването е, че пчелите разполагат с по-малко мед. Друга причина може да бъде липсата на нужното разстояние над рамките, което затруднява  пчелите да отидат до съседните пити.

Подхранването трябва да стане бързо, най-добре от двама души в тихо време. Единият снема покрива, а другият маха покривката и слага храната.

Най-добре е да се поставят пити с чист нектарен мед, ако има. Със захарен сироп е невъзможно през зимата, така че може да се подхрани и с кърмова маса, захарни питки, бяло сладко, кристална захар.

През януари продължава и работата на пчеларите, свързана с ремонтирането на инвентара за следващия сезон и с подготовката на питите за изграждане.

Един коментар за “Какво изисква спокойното зимуване на пчелните семейства

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *