Аерация на почвата: в полза на всеки фермер

Защо аераторите допринасят за повишена производителност в стопанството? Аерирането на почвата или т.нар. аерация има за…