Доц. Неделков: Нужен ни е координиран подход, базиран на науката

Сложността на хранителните системи изисква цялостен и координиран подход във всички направления, базиран на научни изследвания.…