Земеделските стопанства в България са достигнали 3.96 млн. ха

Стопанствата в България са увеличили използваната земеделска площ (ИЗП) с 9% през последните 10 години. Това…