Срокът за заявления за подпомагане с директни плащания: до 20 май

Министерството на земеделието, храните и горите удължи срока за подаване на заявления без санкция за подпомагане…