България и Монголия ще разширят контактите си в търговията и аграрните науки

България и Монголия имат потенциал да насърчат сътрудничеството си в областта на търговията и аграрните науки.…