Министър Иван Иванов: Министерството на земеделието предлага 60% национално съфинансиране за селските райони

„Министерството на земеделието предлага 60% национално съфинансиране за развитие на селските райони в проекта на Националния…