Притеснително: Заплашва ни глобална продоволствена криза поне до 2024 г.

Бедните хора в света са тези, за които има риск да се превърнат в косвени жертви.…