Започна приемът по подмярка 5.1 от ПРСР 2014-2020 г., насочена към биосигурността в стопанствата

От днес, 8 май 2020 г., стартира приемът по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки,…