16 фермерски щанда с продукция на регионални производители в Кауфланд

Към април 2020 година Кауфланд има 16 щанда, в които предлага продукцията на над 20 малки…