Министерство на земеделието със спешни мерки за сектор „Рибарство и аквакултури“

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) стартира три спешни мерки по Програмата за морско дело…