Земеделските стопанства в България са достигнали 3.96 млн. ха

Стопанствата в България са увеличили използваната земеделска площ (ИЗП) с 9% през последните 10 години. Това…

Започна приемът по подмярка 5.1 от ПРСР 2014-2020 г., насочена към биосигурността в стопанствата

От днес, 8 май 2020 г., стартира приемът по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки,…