От 1 юли: прием по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Кандидатите по европейските схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ могат да подават заявления за одобрение за…