Защо да засеем рапица?

С годините рапица се налага като една от важните маслодайни култури у нас, затова и засятите с нея площи се увеличават все повече.

Сериозният интерес към тази култура се дължи на нейните ползи в сеитбооборота и значението ѝ като предшестваща засяването на житните култури.

Кои са предимствата на рапицата?

Стопанското значение на рапицата е изключително важно. Освен че кореновата ѝ система се развива бързо и подобрява качеството на почвата откъм водопропускливост и аерация, тя има и следните предимства:

– оказва противоерозионен ефект и след нея патогените в почвата са по-малко;

– засятата след рапица пшеница се развива при по-малък стрес и се получават по-високи добиви;

– като междинна култура освобождава площите най-рано и те са чисти за следходните култури;

– има висока хранителна стойност и успешно се използва за зелен фураж или зелено торене при оризища;

– добро медоносно растение е с възможност за получаване до 10 кг мед от един декар рапица.

Какво изисква правилното отглеждане на рапица?

Рапицата не само има голямо стопанско значение и различни приложения, но е и от културите с висока рентабилност.

Въпреки че е невзискателна, все пак при нейното отглеждане има основни правила, които трябва да се спазват.

Грижите за зимната маслодайна рапица включват няколко важни стъпки.

Избор на семена

Изборът на правилен сорт или хибрид трябва да се съобрази с критерии като:

– очакван добив;

– качество на получената реколта;

– устойчивост на полягане, вредители и др.

– срок на вегетация и узряване;

– условия на района за засаждане, включително и температурни амплитуди;

– количество на очакваните валежи.

Рапицата се развива добре при всякакви почви. Опитът показва, че хибридите имат по-големи предимства пред сортовете.

Подходящи предшественици

Най-често това са зимни-житни култури, зърнено-бобови и окопни, но не и зелеви. 

Обработките на полето трябва да бъдат повече и по-прецизни заради по-дребните семена.

Торене преди сеитбата

Най-често торенето е с калий и фосфор, възможно е и със сяра и бор, но след подробен почвен анализ.

Сеитба

Най-подходящото време за сеитба е целият месец септември, като семената се сеят не по тегло, а по брой.

Трябва да се изчисли и евентуалната загуба, като се предвиди на квадратен метър да се падат около 40-50 растения. Разстоянието при хибридите е по-малко.

Дълбочината на засяване е 2-4 см, а между редовете се оставя разстояние от 25 см. След сеитбата се извършва валиране.

Добре е да се помисли за подходящи препарати за растителна защита, за листни торове, растежни регулатори и др.

За добро презимуване на рапицата е от значение до каква степен са развити растенията. Оптималното развитие е 6-8 листа без удължаване на стъблото.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *