Ръст от 4,1% на аграрния отрасъл през 2019 г.

Брутната добавена стойност (БДС), създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство” през 2019 г. възлиза…

Част от аграрния сектор иска по-ниско ДДС за храните

Спешна среща с Бойко Борисов искат 20 браншови организации, а причината за това е намаляване ДДС…