Кога и как се извършва варосване на дърветата?

Всяко дърво е сложен организъм, който същевременно е и много уязвим. За да защити вътрешните му…