Започна плащането по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“

2 668 295 лв. преведе ДГЗ на 247 земеделски стопани, кандидатствали по мярка 14 „Хуманно отношение…