По-малко сделки със земеделска земя според Реалистимо

През последните две години земеделската земя в България преживя значителен ръст в стойностите, подобно на жилищния…