Отглеждане на картофи

Избор на място и засаждане на картофи Картофи могат да се отглеждат на всякакъв вид почви,…