Неми патици – какво знаем за тях?

Няма патица е само едно от имената, с които е известна мускусната патица. Червеноглава, брадавичеста, турска,…