Грижи за праза през вегетацията

Растението праз е от сем. Луковични, но за разлика от другите луковични видове, през първата година…