Прополис – все по-търсен на пазара

Още през Древността египтяните, елините и римляните са познавали лечебните свойства на прополиса. През последните месеци,…