Ролята на стърнищните култиватори за добра предсеитбена подготовка

По-добре или по-зле, бялата жътва вече приключи почти навсякъде. Предстоят важни за фермерите дейности, сред които…