1 милион лева за реализацията на българските череши

1 милион лева по схемата de minimis разпредели Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ като стимул за…