Вече е учредена Българската аграрна камара

В резултат на много срещи и дискусии между организации на различни сектори вече е учредена Българската…

Пишат устава на Българската аграрна камара преди предстоящото учредяване

След като в началото на месец март производители от различни сектори се срещнаха, за да сформират…