Министерство на земеделието със спешни мерки за сектор „Рибарство и аквакултури“

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) стартира три спешни мерки по Програмата за морско дело…

Средства за „Рибарство и аквакултури“, също и за гроздопроизводителите

Три мерки за подкрепа на сектор „Рибарство и аквакултури“ бяха обявени. Максималната помощ ще достигне до…