Хербициди за царевица – ето какво трябва да знаем

Хербициди за царевица – това е един важен въпрос за производителите, който ще обсъдим днес вас.

Хербицидите са пестициди, разработени с цел унищожаване на плевели. Когато се прилагат при селскостопански култури е задължително те да се прилагат в количества, указани от производителя. Така ще се избегне вероятността да бъдат увредени и самите култури. Почвените хербициди се прилагат за унищожаване на едногодишни плевели, докато вегетационните хербициди се използват при третиране на многогодишни плевели. Пръскането с хербициди не трябва да се прави самоволно и безконтролно, защото могат да се нанесат щети върху околната среда.

Хербицидите се предлагат под различна форма – гранули, прах, концентрирани разтвори, суспензии. Делят се на два основни вида – тотални и селективни. Самите наименования подсказват как се прилагат те. Тоталните хербициди унищожават всичко, напръскано с тях. Поради тази причина се използват за третиране на терените, които предстои да бъдат засети. Селективните хербициди от своя страна са разработени, за да въздействат само върху плевелите. Могат да се прилагат и при засадени или поникнали зърнени култури. Според начина на приложение ще разделим хербицидите на:

  • Почвени – с тях се напоява почвата, а създаденият защитен химически слой не позволява на плевелите да поникнат.
  • Листни – напръскани с такива химикали, плевелите губят листната си маса. Корените им обаче остават незасегнати, което е предпоставка за възобновяване на растежа след определено време.
  • Системни – хербициди, които се препоръчват като най-добрият избор за борба с плевелите. Той унищожава не само стъблата и листата, а и корените на вредителите.
царевица
Хербициди за царевица – най-важното, което трябва да знаем

За третиране на посевите се използват самолети, промишлени и ръчни пръскачки, пулверизатори. Най-важното условие е да се спазва стриктно указанието, изписано върху опаковката.

Царевицата е зърнена култура от основно значение за земеделските стопанства. Тя се отглежда по цял свят и се използва не само за храна и фураж. Отпадните продукти също се използват. За да са достатъчни добивите обаче, за царевичните растения трябва да се полагат сериозни грижи. Те лесно се подават на болести, а плевелите забавят чувствително растежа им. Именно тук на помощ идват хербицидите. Какъв точно препарат ще изберете зависи пряко от типа на плевелите, които трябва да бъдат унищожени. Важно е също времето, по което ще третирате посевите.

Тример е препарат, който се прилага при стъбла с три до пет листа. Унищожава двусемеделни плевели, които могат да са едногодишни и многогодишни. Миранда се прилага при поява на плевели в израслите култури. Преди да бъде засята царевицата, почвата може да се обработи с препарат Ацтеки. Друг хербицид, който бързо се просмуква по стъблата на плевелите и ги унищожава е Тритон. Списъкът е дълъг, а разнообразието голямо. Трябва да сте наясно с типа на плевелите във вашите насаждения, за да направите добър избор.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *