Различните видове тор – оптимална възможност за увеличаване на добивите

За своя нормален растеж и развитие всички растения имат нужда от задължителни химични елементи. Въглерод, кислород и водород те си набавят от въздуха и водата, а от почвата усвояват макроелементи в големи количества като калий, калций, азот, магнезий, сяра и фосфор. Имат нужда и от микроелементи като бор, манган, желязо, мед, цинк и молибден. В състава на почвата се намират почти всички тези елементи, но лесно усвоимите запаси от растенията на много от тях са малко. Затова се внасят чрез подходящ тор, за да се осигурят необходимите хранителни вещества на отделните култури.

Какви елементи съдържат торовете?

Главно три елемента стимулират доброто развитие на всяко едно растение – калий, азот и фосфор. Те влизат задължително в състава на всички видове тор, които ги предоставят в различни пропорции.

  • Калият е за растеж на стъблото, за цъфтеж и плододаване;
  • Азотът подпомага растежа на листата;
  • Фосфорът помага за образуването на цветове, семена, плодове и корени.

Вторични макроелементи, които също съдържат обикновено торовете, са магнезий, сяра и калций.

Добавят се и всички нужни основни микроелементи, като в отделни случаи и кобалт, силиций и ванадий.

Какви са торовете според съдържанието на хранителните елементи?

Торовете се класифицират по различни критерии.

  • Според произхода си, торовете се делят на минерални и органични. 

Минералните торове се наричат още изкуствени, защото за производството им са нужни различни химически обработки. Нямат въглерод-съдържащи вещества, освен карбамиди.

От своя страна, минералните торове се разделят на азотни, калиеви и фосфорни.

Органичните торове представляват растителна или животинска материя и са обикновено оборски или птичи тор, компост.

  • Според агрегатното си състояние, торовете биват течни и твърди.

Течните торове са във вид на разтвор за третиране на листата или корена.

Твърдите торове се разхвърлят върху почвата или се заравят в нея.

Прочетете още: Аерация на почвата: в полза на всеки фермер

  • По броя на привнесените елементи има единични и комбинирани торове.

Единичните торове предоставят един елемент, като основните сред тях са суперфосфатите.

Комбинираните торове съдържат два или повече елемента и са най-често срещани.

Има и бинарни торове – предоставят азот и фосфор, а NPK торовете съдържат и калий.

Предимства на минералните торове са, че се знае точното съотношение на веществата и резултатът е по-бърз.

  • Биоторове 

Биоторовете съдържат твърди или течни микроорганизми, които активират важни хранителни съставки, превръщайки ги в използваеми от растенията. Те са израз на тенденцията за разширяване на органичното земеделие за минимализиране на замърсяването на почвата.

Органичните торове се прилагат по-трудно, но развиват полезни микроорганизми в почвата. Чрез тях се образува хумус. Снабдяват растенията едновременно с много макро- и микроелементи, което ги прави универсални. Техни недостатъци са, че не се знае съотношението на главните хранителни елементи и заплевяването.

За правилния избор на вид тор е важно съобразяване с вида на почвата и нуждите на растенията. Преторяването също може да доведе до загуби.

Прочетете още: Как да повишим добива на краставици на открито?

Един коментар за “Различните видове тор – оптимална възможност за увеличаване на добивите

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *