Стопаните получиха 465 млн. лева зелени плащания

Близо 465 млн. лева (464 674 634 лв.) бяха изплатени на земеделските стопани за Кампания 2022 по Схемата за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда, т.нар. „зелени директни плащания”.

ДФЗ разпределя средствата между 52 485 стопани. Фондът успя да преведе субсидиите по сметките на стопаните десет дни по-рано, за разлика от миналата година, когато това стана на 21 април.

Заложеният индикативен график за отпускане на финансова подкрепа по схемите и мерките на директните плащания за Кампания 2022 е стриктно спазен от институцията.

Размерът на ставката по схемата е 123, 04 лв. на хектар и е определена със Заповед № РД 09-423/10.04.2023 г. на министъра на земеделието. Определянето на подпомагането е на база установената допустима площ по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), която е посочена след приключване на всички административни проверки и проверки на място според Регламент (ЕС)№ 1307/2013.

Схемата за зелените директни плащания е задължителна за прилагане от държавите членки и от земеделските стопани, които получават плащания по СЕПП. По нея се прилагат различни селскостопански практики в зависимост от структурата на земеделското стопанство, неговия размер и отглежданите култури. Основните сред тях са диверсификацията на културите, запазване на постоянно затревените площи, а също и поддръжка на 5% от обработваемата земя като екологично насочени площи.

От ДФЗ припомнят, че от Кампания 2017 насам при неспазване на зелените изисквания се въвежда налагане на административни санкции за наддеклариране, съгласно изискванията на Делегиран Регламент  (ЕС) № 640/2014 на ЕК.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *