Важни съвети за отглеждането на птици

Недостигът на финансови средства води до недоимъчно хранене. Не рядко стопаните ограничават белтъчните компоненти, витамини и минерални смески. В промишленото производство на яйца или птици за месо, необходимо е да се спазват хранителните норми, подрастващите ярки и носачките с оглед пълноценно използване на генетичните възможности на птиците за максимално добри резултати. За постигане на такива резултати са необходими белтъчни компоненти, витамини и минерални смески. Грешно е да се пренебрегват изискванията към условията на отглеждане.

Когато храненето е недоимъчно, семейният бизнес не осигурява необходимите печалби и в възникват следните проблемни ситуации:

* носачките не се развиват;

* бройлерите вместо за 2 месеца, достигат теглото си за двойно повече време.

Размерът на фермата не променя изискванията на птиците към условията на околната среда и към храната. Броят на птиците в едно стопанство или метода им на отглеждането, не определят дали една ферма е съвременна. Усвояването на промишлени методи за отглеждане на птици предизвиква увеличаване на изискванията. Личните стопанства и малките ферми трябва да се стремят към поддържане на бройката птици, специалистите препоръчват увеличаване на бройката.

През зимните месеци се наблюдават отрицания, броят на птиците, чувствително намалява, това е недопустимо при сегашните условия и цени на различните видове месо. През зимата е по-трудно и по-скъпо да се създаде необходимия комфорт за птиците и правилното им хранене, но това е икономически изгодно, защото приходите ще покрият разходите. 

За получаване на висока носливост от кокошките-носачки  е необходимо поддържане на поне оптимална температура през зимните месеци, този фактор е често пренебрегван. Температурата на въздуха в кокошарника е от изключителна важност, защото влияе върху: 

* продуктивността на носачките;

* консумацията на фураж и неговото оползотворяване;

* здравния статус на кокошките;

* качествата на яйцата и др;

Липсата на оптимална температура в помещението е предпоставка за: 

* забавяне на някои биологични функции и ускоряване на обмяната на веществата и енергията;

*увеличаване на фуражния разход за единица продукция, фуражът е необходим за поддържане на телесната температура;

* носливостта намалява и възникват условия заболявания на птиците.

Така в крайна сметка се стига до:

* по-висока себестойност на продукцията (яйца);

*минимизиране на финансова изгода от производството.

пиле

За носачките и другите категории птици съществува допустима температурна зона на комфорт, позволяваща достигане на най-висока продуктивност. Оптималната температура за носачките в не много случаи е икономически изгодна, заради големите разходи за отопление през зимата и охлаждане през лятото. Под оптимална температура се подразбира единствено температура, която е икономически изгодна.

Определянето на оптимални температури при различните категории и възрасти на птиците в малките ферми, личните стопанства, не е лесна задача. Причината в повечето случаи е съвкупност от обективни фактори, пазарни изисквания и др. – състоянието и строителните решения на материалната база, цените на топлоизточниците, качеството на фуражите, атмосферните температури, качеството на използваната постеля и др.

Оптимална за носачките температура на база редица изследвания:

Съществуват две основни твърдения – 21-22 С и 20-24 С.

За какво да внимават стопаните:

1) При  температурата под 20 градуса:

* носливостта се понижава с близо 0,5% с всеки градус надолу;
* консумацията на фураж се увеличава с 1-1,5%.

2) С увеличаване на температурата в диапазона 25-30 градуса:

* носливостта намалява с близо 1,5% за всеки градус;

* консумацията на фураж намалява 1,3-1,5%;

* грамажът на яйцата намалява с близо 0,3 г.;

3) При температура над 30 градуса С:

* консумацията на фураж и носливостта на кокошките рязко се понижават, наблюдава се топлинен стрес.

В разработените програми за оптимална температура при отглеждането на кокошки-носачки има различия в отделните страни и за различните породи и хибриди. У нас се препоръчва температура на въздуха в помещенията 16-20 градуса. В практиката често е налице отклонение от температурния режим поради: икономически, технически, аварийни и др. причини.

Отклоненията до температура в диапазона 10-12 градуса, приемливи са и не влияят трайно върху носливостта, но фуражният разход се увеличава. Температури в границите 5-10 градуса значително ограничават носливостта и влошават икономическите резултати. При по-ниски температури от 5 градуса възниква опасност за здравето на кокошките.

Краткотрайните отклонения от възприетия температурен режим, не оказват трайно отрицателно влияние на продуктивността. Ако отклоненията не са големи, но са дълготрайни, тогава ще окажат влияние върху продуктивността. 

Въпросът за температурния режим и за отоплението при носачките през зимата често се пренебрегва. Някои стопани са на мнение, че през зимно време отоплението на носачките е излишно. В региони с температура, която рядко пада под 0 градуса, отоплението не е от необходимост, ако птиците се отглеждат в монолитни сгради, влагането на средства за отопление е финансово неизгодно. При отглеждане на не голям брой птици не е изгодно да се влагат средства. При необходимост е възможно да се ползват временно печки с твърдо или течно гориво, калорифер.

При ползване на нептицевъдни помещения и сгради за отглеждане на носачки, важно е те да бъдат качествено уплътнени – прозорци, врати, вентилационни отвори и др. При високи помещения е препоръчително да се направят тавани на височина около 2,5 м от пода. Възможно и допустимо е да са от подръчни материали – пресован картон, фазер, тънки дъски и др. Така се създава механична преграда спираща издигането на по-горещия въздух към покрива.

Не трябва да се пренебрегва и ролята на дебелата постеля. Добрата постеля спестя два пъти повече отоплителни разходи в сравнение с помещенията без постеля. Дебелата постеля влияе благоприятно на температурата и на влагата в помещенията, улеснява проветряването. Друг съвет: ниски температури и високата влажност в помещението увеличават загубите на топлина в организма, настъпва неговото бързо охлаждане. Това е предпоставка за наличие на простудни заболявания и загуби на средства за:

*лечение, повишена смъртност; 

*по-голям разход на фураж;

*намалена носливост;

пилета

Най-подходящата относителна влажност за птиците е 60-70%, препоръчително е отклоненията да са краткосрочни, ако има такива. Течението в помещението на кокошките е опасно, вредно, когато е комбинирано с ниска температурата на въздуха и висока влажност.

Има алтернативи за надеждно и по-евтино осигуряване на добър микроклимат и условия за отглеждане на кокошките. При тяхното осигуряване не трябва да се пренебрегва температурният оптимален режим за отглежданите кокошки. Това влияе на ползата от тяхното отглеждане и на себестойността на яйцата.

От втората седмица пилетата могат да се хранят със смлени зърнени фуражи:

* царевица 35%;

* овесено брашно 30%;

* слънчогледов или фъстъчен шрот 20-25%;

* зърнено-бобови 5-10%;

* месокостно брашно 10%;

* минерални добавки 2% и витамини.;

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *