БАБХ: Няма доказателства за отровени пчели

Във връзка с публикация: „Хиляди пчелари загубиха пчелините си. Искат отнемане на субсидии от земеделци, пръскащи безотговорно”, Българска агенция по безопасност на храните Ви информира, че:

От началото на 2020 година до 12.05.2020г. в Областните дирекции „Земеделие“ и Областните дирекции по безопасност на храните са постъпили 23 сигнала за подмор на пчели. Извършени са 8 проверки, а 7 сигнала са постъпили на 11.05.2020г. и са в процес на обработка. 8 сигнала са оттеглени от подателите им. Сигналите са постъпили от районите на Бургас, Варна, Добрич, Плевен и Русе.

Към 12.05.2020г. няма доказани отравяния на пчели. Съставени са общо 4 акта по Закона за пчеларството. За третиране на цъфтяща растителност са 2 бр. по чл. 33, като размера на глобата на нарушител, който е физическо лице е 4000 лв, а за юридическо лице е 8000 лв. За третиране извън часовия диапазон, определен в Наредба № 13/2016 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне има издаден един акт по чл. 32, размерът на санкцията на нарушителите е 8000 лв. За липса на уведомяване – един акт, също по чл. 32 от Закона за пчеларството.

Прочетете още: Мор на пчели в Плевенско, стопаните безсилни

Изпратени за изследване са 3 проби от пчели и 5 растителни проби. Очакват се резултатите от изпитванията.

Пробовземането от пчели се извършва от Официалния ветеринарен лекар, а инспекторът по растителна защита взема проби от растения. Пробите пчели се изследват и транспортират за сметка на пчеларя. Растителните проби се анализират, ако в пчелните проби се установи препарат за растителна защита (ПРЗ). Те са за сметка на БАБХ.

Агенцията по храните напомня, че редът за уведомяване от земеделските производители, часовите ограничения при третиране с инсектициди и всички други изисквания са подробно описани в Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Прочетете още: Ръждива борова оса унищожи стотици декари гори в Благоевградско

Земеделските стопани, които ще извършват третиране с ПРЗ имат ангажимент лично да уведомят със СМС собствениците на пчелини разположени в землището на населеното място по местонахождение на площите, които ще бъдат третирани, както и тези разположени в граничещите землища за датата и часа, в който ще се извърши мероприятието. Обръщаме внимание, че часовото ограничение до 10 часа сутринта важи само за третиране с инсектициди.

След уведомяването пчеларят има ангажимент да предприеме мерки за опазване на пчелите и пчелните семейства.

Съгласно чл. 8, ал 2 от Наредба № 13 от 2016 г. кметът на населеното място, в чието землище ще се извършва третиране, както и кметовете на населените места, чиито землища граничат с площи, които ще бъдат третирани и до които е изпратено уведомително писмо, обявяват предстоящата обработка в деня на получаване на писмото, чрез местните средства за масово осведомяване и чрез обява на видно място в съответното населено място.

Прочетете още: ДФ „Земеделие“ отпуска кредити по Пчеларската програма

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *