ДФЗ обезщетява собственика на кравите, отровени след водопоя в Марица

Държавен фонд „Земеделие“ ще обезщети Стоян Господинов, чието стадо от 28 крави бе отровено след водопой на река Марица край Димитровград. Стопанинът ще получи 37 034  лв. за смъртта на животните – 20 крави, 1 бик и 7 телета, които са били регистрирани в Системата за идентификация на животните на БАБХ.

„Помощта ще допринесе за възстановяване на дейността в стопанството на фермера, загубил поминъка си“, съобщават от фонда. И допълват, че общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895,75 лв.) за период от три данъчни години (2017– 2019 г.).

Припомняме ви, че заради замърсяването три дни 48 населени места бяха без вода. Резултатите от сондажите показват, че замърсяване на подпочвените води на Марица няма и поетапно тя ще бъде пускана, като обещанието е до днес, 30 юли, водоснабдяването да бъде възстановено навсякъде. Институциите обаче предупреждават тя да се ползва само за битови нужди, докато не излязат официалните резултати от изследването на РЗИ.

Прочетете още: От какво зависи млечната продуктивност на кравите?

Установени са значителни превишения  по 5 показателя при заустване на отпадните води в река Марица на завода за торове „Неохим“, съобщават от  екоминестерството. Най- драстично е превишението по показател – азот нитритен – цели 358 пъти  над нормата.

Опасното съединение е открито и във водите на Марица при Сименовград. От прокуратурата, обаче все още не посочват „Неохим“ като виновник за замърсяването, довело до смъртта на стадо крави.

Азот нитратен е около 10 пъти над нормата, а амониевият азот: около 2 пъти. Установено е още, че електропроводимостта е около 2 пъти над нормата,  както и  че има превишение на показателя Химично потребление на кислород –  около 2,2 пъти.

„В пункта „Река Марица след заустване на Северен колектор на Неохим АД“ са установени превишавания на нормите за добро състояние по няколко показателя: азот нитратен – с около 1,17 пъти, азот нитритен – с около 24 пъти, общ азот с около 1,5 пъти, ортофосфати – около 1,13 пъти и общ фосфор като фосфор с около 1,12 пъти“, уточняват от МОСВ, съобщава bTV.

Пробите показват, че в пункт „Река Марица гр. Симеоновград, мост за град Стара Загора“ има превишаване на нормите за нитрити с 10 пъти, а за ортофосфати превишението е около 1,32 пъти.

Басейнова дирекция Източно беломорски район ще продължи да извършва пробовземания и анализи по поречието на река Марица, като резултатите от тях ще бъдат оповестени на сайта на БД ИБР.

Прочетете още: Земеделци пръскат с препарат, предизвикващ рак

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *