До края на юли приемат заявления за подпомагане на кланици

„Инвестиции за изграждане на кланични пунктове“ е новата схема, по която животновъди могат да кандидатстват за получаване на държавна помощ. Документите се приемат в Областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по място на осъществяване на дейността до 31 юли 2020 година.

По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходите за инвестиции в кланици, като максималният размер на помощта е в размер до 90 000 лева, съобщават от Министерството на земеделието. Подпомагането се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за изграждане на стационарни кланични пунктове и/или за закупуване на мобилни такива за добив и транжиране на месо от собствени едри преживни животни (млечно и месодайно направление) и/или дребни преживни животни. Средствата ще се изплащат по банкова сметка на кандидата след доказване на целевото изпълнение на инвестицията.

Прочетете още: Хранене на овце през лятото

Определеният бюджет на помощта на кланици за 2020 г. е в размер на 2 500 000 лв. и ще се разпределя до изчерпването му по реда на кандидатстване.

Целта на държавната помощ е да стимулира земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата си и по-специално – да намалят производствените разходи или подобряване и пренасочване на производството.

Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко 3 (три) години назад, считано от датата на кандидатстване, с дейност по отглеждане на ЕПЖ и/или ДПЖ, както и организации и групи производители, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Указанията за прилагане на схемата за държавната помощ и документите към нея са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

Прочетете още: Правилно хранене – ключов фактор за увеличаване добива на мляко при кравите

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *