Как да се подготвят овцете за заплождане?

Дали овцете ще бъдат плодовити, много зависи от масовото им разгонване и заплождане, затова е важна подготовката им за този процес.

Много често обаче поради влиянието на различни фактори случната кампания се забавя или е некачествена.

Кое може да затрудни осеменяването?

Понеже повечето овце са изтощени през лятото от дългия лактационен период, те не са готови за осеменяване. Налага се до 30 дни преди началото на осеменяването животните да се пресушат, а храненето да бъде по-обилно. Подхранването става с концентриран фураж по 300-400г дневно и покълнали фуражи, най-вече ечемик, и тривитаминол.

При наличие на сочна паша овцете пият по-малко вода и е достатъчно да им се дава сутрин и вечер. Когато тревата стане по-груба и по-суха, трябва да се поят и през деня.

Продължи ли доенето дори когато овцете са видимо изтощени, разгонването се забавя. Случната кампания може да се проточи повече от 40 дни, а понякога част от животните се разгонват повторно.

Ако овцете са в добро състояние и храненето им се подобри, възможно е едновременното им доене и заплождане.

Какво е особеното при заплождането на овцете?

Осеменяването трябва да се случи в максимален срок, за да се улесни след това отглеждането на агнетата и майките.

Организацията на самото заплождане е много важна. То може да протече  по естествен път и чрез изкуствено осеменяване.

Съешаването по естествен път става, като в конкретното стадо се пуска определен брой кочове, обикновено по 1 на 30-40 овце майки.

Този начин се характеризира с редица недостатъци: невъзможност за регулация на  половата дейност на кочовете, остават незаплодени овце, датите на заплождането и произходът на агнетата не могат да се фиксират и др.

По правило кочовете трябва да се пускат само сутрин и вечер в стадото. Освен това на 2 години трябва да се сменят с други от различно стадо.

Прочетете още: Кои са основните правила за стригане на овце?

Изкуственото осеменяване позволява един коч да предаде високите си качества на приплодите и може да обслужи 200 майки. Този начин дава възможност да се прави отбор на най-високопродуктивните кочове, те да се хранят добре и да се следи здравословното им състояние.

Изкуственото заплождане се прави от опитни техници, които извършват правилно цервикално осеменяване.

Как може да бъде повишена заплодяемостта на овцете майки?

За да се повиши заплодяемостта, 12-15 дни преди началото на осеменителната кампания се увеличава дажбата на концентрирана смеска до 1,5 кг. Завехнала зелена люцерна може да се дава в големи количества.

Някои стопани включват в менюто моркови, обезмаслено масло и тривитаминол.

По време на осеменяването по правило овцете, които ще се заплождат, не се хранят със свежи зелени фуражи поради фитоестрогените в тях. Те провокират изхвърляне на яйцеклетка, а това води до повторно замърляне на някои овце.

Ако овцете са добре хранени и подготвени, могат да се заплодят още веднъж през пролетта.

Прочетете още: Хранене на овце в домашните ферми

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *